Bedriftsfilosofi

NCR Systems skal levere nettverksbaserte maskin- og programvareløsninger til SMB markedet etter skreddersømprinsippet.

NCR Systems skal etablere seg som et programvareselskap for Internett-teknologi. Vi skal benytte åpen teknologi som basis for våre produkter. Hovedmålet vil alltid være å gi oppdragsgiver kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger. I dette ligger at selskapet skal etablere seg som et kompetansesenter for relevant og kvalitetsmessig sterk programvare basert på åpne standarder og åpen teknologi.

NCR Systems skal utvikle programvare som setter oppdragsgiver i stand til å effektivisere sin hverdag. Dette omfatter både informasjonsflyt innad i organisasjonen og overfor eksterne partnere.

  • Med Internetts raske og omfattende utbredelse har bedrifter og næringsliv fått en ny og effektiv kommunikasjonskanal ut mot sine omgivelser.
  • Utbredelsen av Internett har ført til en akselerasjon av den teknologiske utviklingen og dermed også kravene til nivå og innhold i internettbaserte applikasjoner.
  • NCR Systems kan bidra til å sørge for at nettopp din organisasjon er best mulig rustet til å håndtere fremtiden.
  • Vi etterstreber å kunne gi våre kunder Norges beste kundeservice, stabile tjenester som er enkle å bruke og en fleksibel organisasjon som sørger for at det er enkelt å være kunde hos NCR Systems.