Historie

NCR Systems har en kort, men hektisk historie fra det startet med noen små utviklingsoppdrag våren 2001 til dagens kundeportefølje på over 60 oppdrag.

Enkeltmannsforetak
NCR Systems er et enkeltmannsforetak som ble startet våren 2001 og endelig etablert februar 2002. Vi holder til på Kirkenær i Hedmark, nærmere bestemt på Kongshov Gård. Våren 2003 etablerte NCR Systems kontor i lokalene til TECO AS på Lysaker Torg. Dette kontorfellesskapet medførte langt høyere oppdragsmengde og en dag-til-dag arbeidssituasjon som gjorde det mulig å ta unna den økte oppdragsmengden.

Nettverksorganisering
NCR Systems ble tidligere drevet etter et nettverksprinsipp. Det gikk ut på at vi ikke hadde noen egne fast ansatte, men leide inn ressurser etter behov. Tilgang på ressurser ble sikret gjennom avtaler med samarbeidspartnerne. Idèen var å unngå at du som kunde måtte være med betale for faste utgifter, som ikke direkte var tilknyttet det prosjektet du var involvert i.

Desverre fungerte ikke dette godt nok og NCR Systems har i dag gått over til mer permanente samarbeidspartnere. Nettverksorganisering hadde mange fordeler, men også den ulempen at vi ikke raskt kunne påta oss virkelig store utviklingsprosjekter. God og robust økonomi har gjort det mulig å ta større og større oppdrag, der selskapets relativt beskjedne faste kostnader ikke spiller inn på prosjektkostnadene i samme grad. I dag finansierer de største oppdragene alle de faste kostnadene, slik at mindre oppdrag, som domene – og webhotell, fortsatt kan leveres til meget konkurransedyktige priser.

SiteAdmin
Våren 2004 startet leveringen av SiteAdmin, et publiseringsverktøy for nettsider til små og mellomstore bedrifter. Etterspørselen gikk over all forventning og sprengte fullstendig kapasiteten. I løpet av høsten startet derfor utviklingen av etterfølgeren SiteAdmin PRO, som ventes å komme på markedet våren 2005…

Andre programmer
WashIT og andre mindre programpakker utviklet i JAVA har gitt flere bedrifter en mer effektiv hverdag, foruten at de også har vært kostnadsbesparende for den daglige driften til oppdragsgiver etter kun kort tid. Dette er programmer som står godt til vår forretningsfilosofi om å levere kostnadsbesparende og effektive løsninger som svarer til kundens behov.

Veien videre…
NCR Systems står i dag ved et viktig veiskille, der videre utvikling av bedriften krever nyansettelser og tilføring av kapital. Med dagens marked og en rekke sikre lisensinntekter i lang tid fremover, er NCR Systems godt rustet for videre vekst.